Renew contract

續约

 

續約菲 2020約章 

 

*️⃣PLAN A 代辦簽證及合約文件 Hk$2330

(包括1-3

 

*️⃣PLAN B : 服务HK$2330

(包括1-3香港入職前驗身$650 )

 

續約菲 2020約章  加強服務

*️⃣PLAN C 💕HK$2980

全包有保障 更優恵💕HK$2980

 全包:(包括1-6 

 

服务增設加強入職前檢测4-6

更多保障:HK$800 

5:婦科登記檢查預防乳癌及子宮肌瘤

6:注射檢测前外籍家庭傭工接種麻疹、

7:预防冠状病毒测试